Dijkstra là ấn phẩm chuyên đề dành cho kỹ sư phần mềm người Việt do team Grokking biên tập và xuất bản.

Các bài viết trên Dijkstra sẽ xoay quanh các vấn đề liên quan đến Software và được chính các kỹ sư người Việt đang làm trong các công ty phần mềm Việt Nam và nước ngoài viết.

Nội dung của Dijkstra sẽ xoay quanh các chủ đề Danh sách chủ đề

Các bạn muốn tham gia làm cộng tác viên viết bài cho ấn phẩm, vui lòng tham khảo: Chương trình cộng tác viên dành cho Dijkstra