Trong TechTalk #19, anh Mic chia sẻ về process được dùng cho software development trong một tổ chức có quy mô cực lớn, một môi trường đa-văn hóa, đa-ngôn-ngữ như ở IMF.

Thông tin về bài talk: