Trong bài talk lần này, các diễn giả sẽ lần lượt trình bày một số công nghệ được ứng dụng vào giải quyết các bài toán về tài chính.

Talk 1: Introduction to Blockchain - Do The Luan (CARDADO labo)

Talk 2: Interbank Transfer Systems in Vietnam & Some Improvement Ideas - Truong Bui (Former CTO, Timo Digital Bank, timo.vn)

Trong talk 2, anh Truong Bui chia sẻ về hệ thống ngân hàng ở Việt Nam và gợi ý một số giải pháp giúp đáp ứng yêu cầu người dùng tốt hơn.

Thông tin về sự kiện

  • Sponsor: Shinhan Future's Lab
  • Event: Facebook
  • Photo: Album
  • Ngày: 08/04/2017