Trong techtalk 16 này, các bạn sẽ lần lượt đi qua 4 phần trình bày về một số công nghệ Front-End:

Talk 1: Isomorphic Web Application @ Lozi.vn - Thinh Nguyen (Web Developer - lozi.vn)

Talk 2: Maybe functor in Javascript - Lam Huynh (Senior FrontEnd Developer - 8Bit Rockstars Co. Ltd)

Talk 3: HtmlJs and Three way binding - Nhan Nguyen (Software Architect - FPT IS)

Talk 4: Anduin Component Library - Cong Pham (Product Designer - Anduin Transactions)

Thông tin về sự kiện

  • Venue Sponsor: Shinhan Future's Lab
  • Event: Facebook
  • Photo: Album
  • Date: 25/03/2017