Yêu cầu đối với cộng tác viên viết bài
 • Đang làm việc trong lĩnh vực phát triển phần mềm (mảng Outsource, Product hoặc R&D) ở Việt Nam hoặc nước ngoài.
 • Có hơn 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực phần mềm.
Chủ đề bài viết

Chủ đề bài viết cần xoay quanh những kiến thức nền tảng về Software Engineering như:

Hoặc các mảng kiến thức khác liên quan đến Software Development như

 • Software Requirement
 • Software Design
 • Software Construction
 • Software Testing
 • Software Maintenance
 • Software Configuration Management
 • Software Engineering Management
 • Software Engineering Process
 • Software Process Assessment and Improvement
 • Software Measurement
 • Software Engineering Models and Methods
 • Software Quality

Ngoài ra, team cũng sẽ nhận đăng các bài viết chia sẻ kinh nghiệm làm việc, trải nghiệm tìm việc, kỹ năng mềm dành cho Software Engineer,...

Yêu cầu nội dung bài viết
 • Nội dung được trình bày thành các đoạn văn hoàn chỉnh, không trình bày dưới dạng liệt kê gạch đầu dòng
 • Chuyên sâu nhưng không lệ thuộc vào ngôn ngữ lập trình
 • Thiên về giải quyết vấn đề, giải thích cách các hệ thống/khái niệm hoạt động, các khái niệm nền tảng
 • Có hình ảnh minh họa

Lưu ý: team sẽ không nhận các bài viết dạng Tutorials

Nguồn nội dung bài viết cần xuất phát từ
 • Kinh nghiệm của chính người viết
 • Quan điểm cá nhân của người viết
 • Do người viết sưu tầm, tổng hợp, nghiên cứu
 • Bài dịch từ blog hoặc sách nước ngoài (đối với bài viết dạng này, xin vui lòng liên hệ trước với team biên tập trước khi dịch để đảm bảo chất lượng bài viết gốc đáp ứng tiêu chí của Grokking)
Hình thức trình bày đối với bài viết
 • Bài viết được viết trong file word hoặc Google Docs
 • Văn phong nghiêm túc
 • Không dùng các biểu tượng cảm xúc hoặc các thán từ quá nhiều
 • Để biết bản nháp của bài viết nên như thế nào, vui lòng tham khảo: Link
Quyền lợi dành cho cộng tác viên
 • Nhận 1 quyển Dijkstra miễn phí
 • Nhuận bút 500k/bài (có thể được điều chỉnh tăng thêm tùy theo số lượng in của ấn phẩm)
Lịch trình xuất bản dự kiến cho tập 2
 • Tháng 7/2018: nhận bài viết từ tác giả. Hạn cuối 31/7/2018.
 • Tháng 8/2018: biên tập bài viết.
 • Tháng 9/2018: dàn trang, in ấn
 • Tháng 10/2018: chính thức đăng bán tập 2

Mọi câu hỏi đặt ra về nội dung, hoặc gửi bài viết vui lòng gửi về dijkstra@grokking.org


P/S: nếu bạn chưa tự tin lắm về văn phong cùng kỹ năng viết lách của mình nhưng vẫn muốn đóng góp bài viết, bạn cứ liên hệ team nhé. Team sẽ hỗ trợ bạn trong quá trình xây dựng bài viết hoàn chỉnh.

Ngoài ra, các bạn có thể gửi trước tiêu đề và outline của bài viết mình định viết cho team review và xác nhận là nó ổn trước khi bắt tay vào viết.