Năm mới Tết đến, thấy nam nữ thích thầm nhau thì nhiều, mà tình hình FA cô đơn không có dấu hiệu tiến triển, thần Cupid buồn quá, nên quyết định ra tay giúp đỡ bằng cung thần của mình, tuy nhiên vì muốn đạt được hiệu quả tối đa, thần Cupid gặp phải 1 vấn đề nan giản… muốn nhờ sự giúp đỡ của các bạn dev:

Có 500 bạn nam và 500 bạn nữ, mỗi bạn nam thích thầm một số bạn nữ, và mỗi bạn nữ cũng thích thầm một số bạn nam. Làm thế nào để thần Cupid có thể ghép cặp cho các bạn này, mà số lượng cặp là tối đa? (1 cặp = 1 nam 1 nữ, nam nữ đều thích nhau).

Các bạn dev thích problem solving nhanh vào giúp thần Cupid nào.